Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Studia Podyplomowe 2021/2022

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Witamy w internetowej rekrutacji na studia w Akademii Ignatianum w Krakowie (AIK).

REKRUTACJA KROK PO KROKU

[KROK PIERWSZY] ZAKŁADANIE KONTA W SYSTEMIE IRK

 • Zachęcamy do dokładnego zapoznania się z naszą stroną internetową www.ignatianum.edu.pl/rekrutacja.
 • Należy zacząć od założenia swojego konta w systemie IRK. Aby to uczynić wystarczy kliknąć w prawym górnym rogu strony pole „załóż konto” i uzupełnić swój adres mailowy (aktualny) oraz swoje hasło. Następnie, na wskazany adres mailowy zostanie przesłany link aktywujący konto. Tym samym konto w systemie IRK zostanie założone.
 • Po założeniu konta należy wypełnić  w zakładce "moje konto" -> "formularze osobowe": podstawowe dane osobowe, adres  i dane kontaktowe, wykształcenie oraz dodatkowe dane osobowe. Można wygrywać skany dokumentów.
 • Kandydat na studia podyplomowe nie musi wgrywać zdjęcia do systemu. Jeżeli jednak kandydat będzie równocześnie brał udział w rekrutacji na studia I stopnia/ jednolite studia magisterskie/studia II stopnia lub studia w Szkole Doktorskiej - to wstawienie do systemu zdjęcia jest obowiązkowe.
 • Po wypełnieniu danych osobowych oraz informacji o wykształceniu w celu deklaracji kierunku, należy nacisnąć na niebieski przycisk znajdujący się w menu „Oferta”.  Ukaże się lista wszystkich kierunków studiów przyporządkowanych danej rekrutacji, które oferuje AIK. Po wybraniu interesującego kierunku, ukaże się pełna informacja nt. wybranego  kierunku, tj. jego opis,  sylwetka absolwenta i zasady kwalifikacji. Zapoznanie się z tymi informacjami może okazać się pomocne przy podejmowaniu decyzji o wyborze kierunku studiów.
 • Aby zadeklarować interesując kierunek,  należy kliknąć w zielony przycisk „zapisz się”, który znajdzie się po prawej stronie, pod szczegółami dotyczącymi danego kierunku.
 • Po dokonaniu zgłoszenia na studia, należy ponownie wejść na zakładkę „moje konto: -> „zgłoszenia rekrutacyjne”, gdzie pojawi się informacja o przesłanym zgłoszeniu.
 • Kandydat na studia podyplomowe nie wnosi opłaty rekrutacyjnej.
 • Aby dopełnić rejestracji na studia, kandydat musi osobiście lub przez pełnomocnika złożyć do Cenrtrum Obsługi Studenta wymagane dokumenty. Więcej informacji poniżej.

 

[KROK DRUGI] UZPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA REKRUTACYJNEGO O ZŁOŻENIE W COS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
 
Kandydat na studia podyplomowe składa między 16 lipca a 30 września zestaw poniższych dokumentów:
wydrukowany i podpisany na każdej stronie podanie na studia (możliwe do wygenerowania od 15.07.2020 r. z indywidualnego konta w IRK);
kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu), w przypadku braku dyplomu (nie został jeszcze wydany) dopuszcza się złożenie kserokopii zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie tytułu licencjata/magistra z adnotacją o ocenie uzyskanej na dyplomie licencjackim/magisterskim (oryginały do wglądu);
dokument tożsamości okazany do wglądu w celu weryfikacji tożsamości;
kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowanie pedagogiczne (oryginał do wglądu) w przypadku rekrutacji na kierunek „Logopedia” lub "Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi”;
W przypadku kierunku „Logopedia”: kserokopia  opinii logopedy o możliwości podjęcia studiów (oryginał do wglądu);


[KROK TRZECI] WNOSZENIE OPŁATY SEMESTRALNEJ

 • Napóźniej do 1 października kandydat dowie się czy zostanie uruchomiony dany kierunek. Po informacji o otworzeniu danego kierunku, kandydat będzie mógł uiścić opłatę za kształcenie na podany przez uczelnię numer konta.
 • Szczegółowe informacje o wysokości opłaty za semestr studiów podyplomowych oraz regulamin opłat znajdują się na stronie www.ignatianum.edu.pl/rekrutacja w zakładce "Opłaty".
 • Opłata semestralna za pierwszy semestr studiów podyplomowych  uiszczana jest w całości najpóźniej do 30 września, a w przypadku Uczestników którzy zostali przyjęci po 30 września – w terminie trzech dni od daty dokonania wpisu kandydata na listę uczestników studiów podyplomowych.

 

TERMINARZ REKRUTACJI:

 • Rekrutacja elektroniczna na studia podyplomowe w Akademii Ignatianum w Krakowie w roku akademickim 2021/2022 w semestrze zimowym będzie trwała od 15 lipca 2021 r. do  30 września 2021 r.
 • Dziekan może podjąć decyzję o przedłużeniu naboru do 15 października 2021, na kierunki, co do których podjął decyzje o uruchomieniu.
 •   Dokumenty o których mowa wyżej, należy składać w siedzibie Centrum Obsługi Studenta w terminie od 16 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r. w godzinach urzędowania.
 • Przed złożeniem wymaganych dokumentów, kandydat jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem składania dokumentów na terenie Akademii Ignatianum w Krakowie.  Regulamin zostanie podany kandydatowi za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacyjnego IRK oraz na stronie internetowej: https://ignatianum.edu.pl/rekrutacja 
 • Decyzja Dziekana w przedmiocie uruchomienia studiów zostaje podjęta najpóźniej do 1 października 2021 roku.

 

Jeżeli będą Państwo mieli problem z dokonaniem elektronicznej rekrutacji na studia, dołożymy wszelkich starań, by Państwu w tym pomóc. Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Centrum Obsługi Studenta. 

 

Programy i tury rekrutacji

Lp. Studia Tura 1
1 Arteterapia w animacji kultury od: 16.07.2021 08:00
do: 30.09.2021 23:59
2 Etyka od: 16.07.2021 08:00
do: 30.09.2021 23:59
3 Logopedia od: 16.07.2021 08:00
do: 30.09.2021 23:59
4 Ochrona danych osobowych - Inspektor Ochrony Danych od: 16.07.2021 08:00
do: 30.09.2021 23:59
5 Organizacja i zarządzanie w oświacie od: 16.07.2021 08:00
do: 30.09.2021 23:59
6 Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży od: 16.07.2021 08:00
do: 30.09.2021 23:59
7 Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi od: 16.07.2021 08:00
do: 30.09.2021 23:59
strony
Strony: 1
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200