Unia Europejska
 • zaloguj się
 • utwórz konto

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - projekt NCBR „Eksperymentalny program kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej w Akademii Ignatianum w Krakowie” Rekrutacja na 7 semestr studiów, dla osób z dyplomem ukończenia studiów.

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Rekrutacja na studia pierwszego oraz jednolite studia magisterskie

 • Sczegółowa oferta kierunków studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich wraz z opisem oraz sylwetką absolwenta jest dostępna w prawym górnym menu w panelu "Oferta".
 • Terminarz rekrutacji znajduję się: tutaj.

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU

[KROK PIERWSZY] ZAKŁADANIE KONTA W SYSTEMIE IRK, UZUPEŁNIANIE SWOICH DANYCH:

 • Należy zacząć od założenia swojego konta w systemie IRK. Aby to uczynić wystarczy kliknąć w prawym górnym rogu strony na pole „załóż konto” i uzupełnić swój adres mailowy (aktywny), a także wpisać hasło. Następnie, na wskazany adres mailowy zostanie przesłany link aktywujący konto. Po kliknięciu w link, konto w systemie IRK zostanie założone.
 • Po założeniu konta, należy wypełnić  w zakładce "moje konto" -> "formularze osobowe": podstawowe dane osobowe, adres  i dane kontaktowe, wykształcenie oraz dodatkowe dane osobowe. Na wprowadzanie oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz średniej ważonej ocen z całości studiów, kandydaci mają czas do zakończenia rejestracji kandydatów w systemie IRK, zgodnie z terminarzem rekrutacji.
 • Uzupełniając informacje o wykształceniu, pamiętaj o wstawieniu pliku potwierdzającego wpisaną ocenę na dyplomie oraz średnią ważoną z całości studiów, a  w przypadku cudzoziemców: skany innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania kwalifkacyjnego (więcej informacji tutaj).
 • Ponadto, kandydat powinien wgrać swoje zdjęcie, które jest niezbędne (w przypadku przyjęcia kandydata na studia) do wydrukowania podania na studia oraz do wyrobienia Elektronicznej Legitymacji Studenta (ELS). Zdjęcie można wgrać w zakładce "moje konto" -> "formularze.  Fotografia powinna byc aktualna (nie starsza niż 6 miesięcy), a twarz kandydata powinna zajmować 70-80% zdjęcia. Zdjęcie powinno spełniać wymogi zdjęcia do dowodu osobistego lub paszportu. Więcej informacji o wymogach dotyczących fotografii jest dostępne tutaj - "ogólne informacje".  
 • Kandydat jest zobowiązany do regularnego sprawdzania informacji na swojej poczcie elektronicznej (e-mail) oraz na indywidualnym koncie rekrutacyjnym, w zakładce "moje konto" -> "powiadomienia".
 • Kandydat jest zobowiązany do postępowania według wskazówek podanych w systemie i ponosi odpowiedzialność za sprawdzenie czy proces rejestracji został zakończony pomyślnie.

 

[KROK DRUGI] ZGŁOSZENIE REKRUTACYJNE:

W przypadku rekrutacji na  kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - projekt NCBR „Eksperymentalny program kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej, wymagane jest wgranie do systemu skanu dokumentu ukończenia kierunku lub/i zakres Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna lub dokumentu potwierdzającego ukończenie zakresu, na którym kandydat uzyskał kwalifikacje nauczycielskie do pracy w placówkach przedszkolnych i klasach I-III.
 
Tylko tacy kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia jednolite magisterskie na rok 4.
 

 

[KROK TRZECI] OPŁATA REKRUTACYJNA:

 • Po zgłoszeniu na studia należy dokonać opłaty za udział w procesie rekrutacyjnym. Opłata ta wynosi 85 zł. Termin wniesienia opłaty mija z ostatnim dniem zakończenia rejestracji na studia zgodnie z terminarzem rekrutacji. Informacja na temat płatności (tj. termin wniesienia opłaty, jej status oraz kwota) znajduje się w zakładce „płatności”
 • Kandydaci na studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, którzy ubiegają się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek prowadzony w AIK wnoszą opłatę rekrutacyjną odrębnie dla każdego zgłoszenia.
 • Przelew za opłatę rekrutacyjną dokonuje się albo za pośrednictwem płatności on-linlub w formie przelewu tradycyjnego na wskazany numer konta bankowego w zakładce "płatności". W przypadku dokonywania płatności w formie przelewu tradycyjnego (a nie za pośrednictwem systemu szybkiej płatności), w tytule przelewu  należy podać adres e-mail,  na którym zakładano konto w systemie IRK.
                                                                                WAŻNE!
W przypadku braku zmiany statusu płatności, kandydat jest zobowiązany przesłać, przez system IRK, potwierdzenie dokonania przelewu*, do ostatniego dnia rejestracji na studia.
W przypadku braku zmiany statusu przelewu w przeciągu 3 dni od daty dokonania przelewu, kandydat jest zobowiązany przesłać, przez system IRK, potwierdzenie dokonania przelewu.
W przypadku dokonywania przelewu na 3 dni przed końcem rejestracji elektornicznej - należy również przesłać  potwierdzenie dokonania przelewu, przez system IRK, maksymalnie do końca trwania rejestracji na studia. Więcej informacji w zakładce "opłaty".

*Potwierdzenie dokonania przelewu, powinno zawierać:

a) Numer rachunku z którego dokonano przelew za opłatę rekrutacyjną,

b) Imię i Nazwisko właściciela rachunku bankowego,

c) Data dokonania przelewu/operacji,

d) Numer rachunku Akademii Ignatianum w Krakowie na który przelewa się opłatę rekrutacyjną,

e) Tytuł przelewu/operacji,

f) Kwota przelewu/operacji.

 

 • Po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, zmieni się jej status.

 

[KROK  CZWARTY] WYNIKI REKRUTACJI:

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone zgodnie z terminarzem rekrutacji. Aby sprawdzić wyniki, po zalogowaniu się na swoje konto, należy wejść w zakładkę "moje konto" -> „zgłoszenia rekrutacyjne” i sprawdzić swój status zgłoszenia. Status: "zakwalifikowany" oznacza, że kandydat został przyjęty na studia.

 

[KROK PIĄTY] DOKONANIE WPISU NA STUDIA:

 • Pozytywny wynik rekrutacji oznacza, że kandydat powinien dokonać wpisu na studia
 • Kandydat dokonując wpisu na studia będzie musiał w wyzanczonym terminie złożyć komplet wymaganych dokumentów. Lista wymaganych dokumentów oraz informacje jak zarezerwować terminu dokonania wpisu pojawi się w zakładce: "moje konto" -> "zgłoszenia rekrutacyjne" -> "Dokumenty i dalsze kroki" tuż po zmianie statusu na "zakwalifikowany". Lista wymaganych dokumentów jest również dostępna w zakładce "wymagane dokumenty".
 • Niedopełnienie tych obowiązków w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją ze studiów. Terminy wpisów w danej turze rekrutacji są  dostępne w zakładce terminarz rekrutacji.
 • Nie przyjmuje się dokumentów wysłanych pocztą.
 • Jeżeli kandydat nie będzie mógł osobiście dokonać wpisu na studia, powinien wyznaczyć pełnomocnika, który w jego imieniu dokona wszelkich formalności. Wzór pełnomocnictwa oraz komplet dokumentów, które powinien posiadac pełnomocnik znajdują się w zakładce "wzory dokumentów".
 • Szczegóły dotyczące dokonywania wpisu na studia oraz informacje dotyczące sposobu dokonania wpisu w reżimie sanitarnym, zostaną podane zakwalifikowanym kandydatom wraz z ogłoszeniem wyników rekrutacji - na koncie kandydata w zakładce "moje konto" -> "zgłoszenia rekrutacyjne" -> "Dokumenty i dalsze kroki". oraz w zakładce "Komunikaty". Obowiązkiem kandydata jest zapoznanie się z tymi informacjami przed przyjściem na teren uczelni.
 • Po dokananiu wpisu na studia status zgłoszenia zmieni sie na "przyjęty".

 

[KROK SZÓSTY] REJESTRACJA NA PROJEKT (przeniesienie na 7 semestr studiów)

Dopiero po przyjęciu na studia od 1 października kandydaci uzyskują status studenta Akademii Ignatianum w Krakowie. Aby studenci zostali przeniesieni z 1 roku studiów na 4 rok (7 semestr)  muszą złożyć do 5 października 2021 r. następujące dokumenty:

 • Wypełnieniony Formularza rekrutacyjny. Formularz rekrutacji winien być podpisany przez Kandydata, a ewentualne załączniki winny być podpisane przez osoby do tego upoważnione;
 • Podpisaną Deklarację uczestnictwa w projekcie oraz oświadczenia o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych (poniżej).

 

 

 

Jeżeli będą Państwo mieli problem z dokonaniem elektronicznej rejestracji na studia, dołożymy wszelkich starań, by Państwu w tym pomóc. Prosimy o ontakt mailowy lub telefoniczny z COS (Centrum Obsługi Studenta).

Programy i tury rekrutacji

Lp. Studia Tura 1 Tura 2 Tura 3
1 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - projekt NCBR „Eksperymentalny program kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej od: 14.06.2021 09:00
do: 08.07.2021 23:59
od: 15.07.2021 15:00
do: 12.09.2021 23:59
od: 15.09.2021 15:05
do: 10.10.2021 23:59
strony
Strony: 1
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200