• zaloguj się
  • utwórz konto

Szkoła Doktorska 2022/2023

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis


 

REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

  • Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu otwartego o zasięgu międzynarodowym i obejmuje kandydatów, którzy zamierzają odbyć kształcenie w celu uzyskania stopnia doktora w jednej z następujących dyscyplin naukowych:

a. filozofia,

b. nauki o kulturze i religii,

c. nauki o polityce i administracji,

d. pedagogika. 

  • W postępowaniu kwalifikacyjnym (konkursie) do Szkoły Doktorskiej, uwzględnia się następujące elementy:

            a. ocenę na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia kandydata,

            b. osiągnięcia naukowe kandydata i jego aktywność naukową,

            c. proponowaną koncepcję rozprawy doktorskiej oraz przedstawiony przez kandydata projekt indywidualnego planu badawczego,

            d. wyniki rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem. 

  •  Szczegółowe informacje na temat warunków rekrutacji dostępne w Regulaminie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w AIK w roku akademickim 2022/2023.
  • Biorąc udział w rekrutacji sprawdź odpowiednio wcześniej w jakim terminie należy złożyć komplet dokumentów. Niedopełnienie tych obowiązków w wyznaczonym terminie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Terminy wpisów w danej turze rekrutacji znajdują się: tutaj.

 

 REKRUTACJA KROK PO KROKU

1. Załóż konto w systemie IRK.

2. Dokonaj zgłoszenia rekrutacyjnego.

3. Złóż w Centrum Obsługi Studenta komplet wymaganych dokumentów.

4. Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

5.Wyniki rekrutacji.

6.Złóż oświadczenia.

 Więcej informacji na temat poszczególnych kroków jest dostępne tutaj.

Tury rekrutacji

Filtry

Lp. Oferta Tura 1
1 Filozofia od: 01.09.2022 00:00
do: 12.09.2022 14:00
2 Nauki o kulturze i religii od: 01.09.2022 00:00
do: 12.09.2022 14:00
3 Nauki o polityce i administracji od: 01.09.2022 00:00
do: 12.09.2022 14:00
4 Pedagogika od: 01.09.2022 00:00
do: 12.09.2022 14:00
strony
Strony: 1
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200