Szkoła Doktorska 2024/2025

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis


 

REKRUTACJA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ

  • Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu otwartego o zasięgu międzynarodowym i obejmuje kandydatów, którzy zamierzają odbyć kształcenie w celu uzyskania stopnia doktora w jednej z następujących dyscyplin naukowych:

a. filozofia,
b. nauki o kulturze i religii,
c. nauki o polityce i administracji,
d. pedagogika,
e. psychologia.
f. nauki o rodzinie 

  • W postępowaniu kwalifikacyjnym (konkursie) do Szkoły Doktorskiej, uwzględnia się następujące elementy:

a. ocenę na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia kandydata,
b. osiągnięcia naukowe kandydata i jego aktywność naukową,
c. proponowaną koncepcję rozprawy doktorskiej oraz przedstawiony przez kandydata projekt indywidualnego planu badawczego,
d. wyniki rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem. 

  • Biorąc udział w rekrutacji sprawdź odpowiednio wcześniej w jakim terminie należy złożyć komplet dokumentów. Niedopełnienie tych obowiązków w wyznaczonym terminie będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Terminy wpisów w danej turze rekrutacji znajdują się: tutaj 

 

 REKRUTACJA KROK PO KROKU

1. Załóż konto w systemie IRK.
2. Dokonaj zgłoszenia rekrutacyjnego.
3. Wpłać opłate rekrutacyjną.
4. Złóż w Dziale Spraw Studenckich komplet wymaganych dokumentów.
5. Weź udział w rozmowie kwalifikacyjnej.
6. Sprawdź wyniki rekrutacji.
7. Złóż oświadczenia.

 Więcej informacji na temat poszczególnych kroków jest dostępne tutaj.

Tury rekrutacji

Filtry

Lp. Oferta Tura 1
1 Filozofia od: 12.09.2024 00:00
do: 21.09.2024 13:59
2 Nauki o kulturze i religii od: 12.09.2024 00:00
do: 21.09.2024 13:59
3 Nauki o polityce i administracji od: 12.09.2024 00:00
do: 21.09.2024 13:59
4 Nauki o rodzinie od: 12.09.2024 00:00
do: 21.09.2024 13:59
5 Pedagogika od: 12.09.2024 00:00
do: 21.09.2024 13:59
6 Psychologia od: 12.09.2024 00:00
do: 21.09.2024 13:59
strony
Strony: 1
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200