• zaloguj się
  • utwórz konto

Studia Podyplomowe 2023/2024

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Suicydologia

Szczegóły
Kod SCD-PD
Jednostka organizacyjna Instytut Psychologii
Kierunek studiów Suicydologia
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Języki wykładowe polski
Minimalna liczba studentów 18
Limit miejsc 30
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej sylwia.przewoznik@ignatianum.edu.pl
Adres WWW https://www.ignatianum.edu.pl/rekrutacja
Wymagany dokument
  • Wykształcenie wyższe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (26.07.2023 00:00 – 29.09.2023 13:59)

Informacje o kierunku

  • Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 240 
  • Termin zajęć: wybrane terminy: piątki od godz.15:00 do 20:00 i soboty od godz. 8:00 do 20:00
  • Czesne: więcej informacji o opłatach tutaj
  • Termin rozpoczęcia zajęć: październik

Przydatne informacje

Opis kierunku

Studia mają na celu przedstawienie problemu samobójstwa w obrębie współczesnej nauki o człowieku. Dzięki swojemu innowacyjnemu oraz interdyscyplinarnemu profilowi umożliwiają one opanowanie  konkretnej, zarówno praktycznej, jak i teoretycznej usystematyzowanej wiedzy z obszaru zachowań autodestruktywnych, prób samobójczych i samobójstw dokonanych oraz profilaktyki zachowań suicydalanych. Dzięki zdobytej wiedzy i kompetencjom absolwenci będą mogli skutecznie wspomagać dzieci, młodzież i osoby dorosłe w sytuacjach związanych z zagrożeniem autodestrukcją i samobójstwem. Podczas studiów kładziony będzie nacisk na zagadnienia praktyczne z zakresu psychologii, prewencji,  prawa, kryminologii, pracy socjalnej oraz etyki, co umożliwi kompleksowe podejście do problematyki, związanej ze śmiercią samobójczą. Ogromnym potencjałem studiów jest fakt, że wiele zajęć prowadzonych jest w oparciu o ,,case study" – studium przypadku, co pozwala łączyć wiedzę teoretyczną z praktyką.  Absolwenci studiów uzyskają wiedzę i umiejętności o projektowaniu działań pomocowych na rzecz osób zagrożonych ryzykiem suicydalnym, zapoznają się z objawami związanymi z syndromem presuicydalnym. Dodatkowo słuchacze zostaną zaznajomieni z programami profilaktycznymi obejmującymi tą tematykę.  Studia przyczyniają się  do poszerzenia i doskonalenia kompetencji w różnych zawodach, gdzie wymagana jest m.in. umiejętność kontaktu z osobami w kryzysie. Program studiów podyplomowych Suicydologia obejmuje wiele obszarów tematycznych –prewencję, interwencję kryzysową, nauki penalne, prawo, czy wiktymologię. W czasie studiów słuchacze poszerzą wiedzę z zakresu psychologii i uzupełnią wiadomości związane z problematyką działań autodestrukcyjnych w różnych grupach wiekowych.

Celem studiów jest profesjonalne działanie w obszarze zapobiegania zachowaniem autodestrukcyjnym i samobójczym. Absolwenci studiów uzyskają wiedzę i umiejętności o projektowaniu działań pomocowych na rzecz osób zagrożonych ryzykiem suicydalnym, zapoznają się z objawami związanymi z syndromem presuicydalnym. Dodatkowo słuchacze zostaną zaznajomieni z programami profilaktycznymi obejmującymi tą tematykę. Posiądą wiedzę i nabędą umiejętności oraz kompetencje dotyczące zasad, procedur i dobrych praktyk interwencyjnych, terapeutycznych i pomocowych stosowanych wobec osób w kryzysie suicydalnym.

Warunki rekrutacji

Osoby, które mają ukończone co najmniej studia I stopnia.

Sylwetka absolwenta

 

Podyplomowe studia Suicydologia adresowane do wszystkich osób, które chcą wzbogacić wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące zapobiegania zachowaniom autodestrukcyjnym i suicydalnym. Skierowane są one głównie do osób  zajmujących się ochroną zdrowia psychicznego (psychiatrzy, psychologowie, psychoterapeuci), przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania (kuratorzy, sędziowie, prokuratura, policja, służba więzienna),osób pracujących w sektorze zdrowia publicznego, pedagogów, nauczycieli, osób pracujących z trudną młodzieżą, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, pracowników.  Studia przyczyniają się do poszerzenia i doskonalenia kompetencji w różnych zawodach, gdzie wymagana jest m.in. umiejętność kontaktu z osobami w kryzysie. Absolwent będzie posiadał zarówno wiedzę praktyczną obejmującą profilaktykę, prewencję oraz postwencję, a także podstawy naukowe z obszaru suicydologii, które pozwolą nie tylko na dalszy rozwój w tym kierunku, ale będą one przydatne w kreowaniu programów profilaktycznych i prewencyjnych. Studia doskonalą wiedzę i umiejętności ich uczestnika m.in. w: 

- rozpoznawaniu symptomów syndromu presuicydalnego,

- prowadzeniu rozmów i udzieleniu pomocy osobom w kryzysie suicydalnym,

- znajomości procedur postępowania w sytuacji kryzysu suicydalnego oraz umiejętności ich zastosowania w praktyce,

- tworzeniu programów profilaktycznych zapobiegających zachowaniom autodestrukcyjnym i zamachom samobójczym w rodzinach, szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach resocjalizacyjnych, zakładach karnych oraz innych instytucjach.